Ми діти — сонця

Название: Ми діти — сонця / Мы детки — солнца
Автор: Котельник Л.О.
Издательство: Радянська Україна
Год: 1991
Формат: pdf
Язык: українська / украинский
Cтраниц: 47
Размер: 2 МБ
Для сайта:

Цикл: Ритми космосу і життя.
Ця праця е черговою ланкою пізнання космічної біоритмологіі. І я маю намір викладати матеріал у тій послідовності, як він сформувався в моїй свідомості протягом тридцяти років. Я не лягав спати і не вставав з ліжка без думки про сутність нашого буття. І, безумовно, щас ливий, що маю можливість поділитися з читачем плодами своїх міркувань, бо певен, що все це необхідно знати.
Зростаючі можливості пізнання сутності нашого буття дуже нередко підносили питання: а чи треба знати?Чи стануть люди щасливішими від подібних знань про самих себе?Чи була практична логіка у вчинках релігійних діячів, які всіляко переслідували будь-які спроби людини відійти від канонів біблійного творіння?Особливе місце в книжках Святого Письма займає «Одкровення Іоанна Богослова». Втім, чи був цей пророк служителем культу?Існує думка, що це був учений на рівні геніального творця що найвизначнішого Альмагеста — Птолемея. Зробимо спробу розповісти в цій брошурі про ті скромні кроки пізнання, що наблизять нас до глибшого розуміння всіх життєвих перипетій при нашому короткочасному перебуванні на Землі, про будову нашої велико!космічної домівки — Сонячної системи. Вважатиму для себе удачею, якщо й ця брошура буде доброзичливо прийнята читачами.

Цикл: Ритмы космоса и жизни. Этот труд является еще одним звеном познания космической биоритмология. И я хочет объяснять материал в той последовательности, как он сформировался в моем сознании в течение 30 лет. Я не ложился дремать не вставал с кровати без идеи о сущности нашего бытия. И, непременно, щас Ливий, что имею возможность поделиться с чтецом плодами собственных суждений, потому что уверен, что все это нужно знать. Растущие способности познания сущности нашего бытия чрезвычайно нередко поднимали вопросец: а надобно знать?Станут люди счастливее сходственных познаний о самих себе?Была практическая логика в поступках религиозных деятелей, которые всячески преследовали любые пробы жителя нашей планеты отступить от канонов библейского творения?Особое место в книжках Священного Писания занимает «Откровение Иоанна Богослова». Впрочем, был ли этот пророк служителем культа?Существует воззрение, что это был ученый на уровне умнейшего творца что известного Альмагеста — Птолемея. Сделаем попытку поведать в данной брошюре о тех застенчивые шаги познания, которые приблизят нас к наиболее глубочайшему пониманию всех жизненных перипетий при нашем кратковременном присутствии на Земле, о строении нашей велико!космической дома — Солнечной системы. Считать для себя фортуной, ежели и эта брошюра будет доброжелательно принята чтецами.

turbobit.net
dfiles.ru
Название: Ми діти — сонця / Мы детки — солнца Автор: Котельник Л.О. Издательство: Радянська Україна Год: 1991 Формат: pdf Язык: українська / украинский Cтраниц: 47 Размер: 2 МБ Для сайта: Цикл: Ритми космосу і життя. Ця праця е черговою ланкою пізнання космічної біоритмологіі. І я маю намір викладати матеріал у тій послідовності, як він сформувався в моїй свідомості протягом тридцяти років. Я не лягав спати і не вставав з ліжка без думки про сутність нашого буття. І, безумовно, щас ливий, що маю можливість поділитися з читачем плодами своїх міркувань, бо певен, що все це необхідно знати. Зростаючі можливості пізнання сутності нашого буття дуже нередко підносили питання: а чи треба знати?Чи стануть люди щасливішими від подібних знань про самих себе?Чи була практична логіка у вчинках релігійних діячів, які всіляко переслідували будь-які спроби людини відійти від канонів біблійного творіння?Особливе місце в книжках Святого Письма займає «Одкровення Іоанна Богослова». Втім, чи був цей пророк служителем культу?Існує думка, що це був учений на рівні геніального творця що найвизначнішого Альмагеста — Птолемея. Зробимо спробу розповісти в цій брошурі про ті скромні кроки пізнання, що наблизять нас до глибшого розуміння всіх життєвих перипетій при нашому короткочасному перебуванні на Землі, про будову нашої велико!космічної домівки — Сонячної системи. Вважатиму для себе удачею, якщо й ця брошура буде доброзичливо прийнята читачами. Цикл: Ритмы космоса и жизни. Этот труд является еще одним звеном познания космической биоритмология. И я хочет объяснять материал в той последовательности, как он сформировался в моем сознании в течение 30 лет. Я не ложился дремать не вставал с кровати без идеи о сущности нашего бытия. И, непременно, щас Ливий, что имею возможность поделиться с чтецом плодами собственных суждений, потому что уверен, что все это нужно знать. Растущие способности познания сущности нашего бытия чрезвычайно нередко поднимали вопросец: а надобно знать?Станут люди счастливее сходственных познаний о самих себе?Была практическая логика в поступках религиозных деятелей, которые всячески преследовали любые пробы жителя нашей планеты отступить от канонов библейского творения?Особое место в книжках Священного Писания занимает «Откровение Иоанна Богослова». Впрочем, был ли этот пророк служителем культа?Существует воззрение, что это был ученый на уровне умнейшего творца что известного Альмагеста — Птолемея. Сделаем попытку поведать в данной брошюре о тех застенчивые шаги познания, которые приблизят нас к наиболее глубочайшему пониманию всех жизненных перипетий при нашем кратковременном присутствии на Земле, о строении нашей велико!космической дома — Солнечной системы. Считать для себя фортуной, ежели и эта брошюра будет доброжелательно принята чтецами. turbobit.net dfiles.ru
Источник: hram-sveta.ru

astro-story